Kapat

TRAFİKTE YAYA HAL VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ?

Şehir içi yada şehir dışı yollarda trafiğin yoğun yada az olmazı farketmeksizin yayaların uyması gereken kurallar dizini vardır ve can ve mal güvenliği açısından da oldukça önemlidir. trafiğin her bölümünde, yayalar, hayvanla çekilen veya elle sürülen araçlarla aşağıda sayılan haller dışında, taşıt yolu bitişiğinde ve yakınında yaya yolu, banket veya alan varsa burada gitmek zorundadırlar ve bunu biliyor olmaları gerekir yol güvenliği açısından.

Yönetmelikte belirtilen tedbirler alınmak şartı ile diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verecek boyutta eşyaları iten veya taşıyan kişiler ile, taşıt yolunun en sağ şeridinden fazla kısmını işgal etmemek, gece ve gündüz görüşün az olduğu hallerde de imkan oranında tek sıra halinde yürümek şartı ile bir yetkili veya görevli yönetiminde düzenli şekilde yürüyen yaya kafileleri taşıt yolu üzerinde yürüyebilir. Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmaması veya bulunmaması hallerinde yayalar, bisiklet trafiğine engel olmamak şartı ile bisiklet yolunda bisiklet yolu yoksa taşıt yolu üzerinde, imkan oranında taşıt yolu kenarına yakın olmak şartı ile yürüyebilirler. Her iki tarafında, yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı kara yollarında yaya kafileleri dışındaki yayalar, taşıt yolunun sol kenarını izlemek zorundadır.

Yayalar karşıdan karşıya geçerken uymaları gerekenler;

Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayaların taşıt yolunu, yaya ve okul geçidi ile kavşak giriş ve çıkışları dışında herhangi bir yerden geçmeleri yasaktır. Yayalar, bu yerlerden geçerken; Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde, geçitte yayalar için ışıklı işaret varsa bu işaretlere uymak, Geçitte yayalar için ışıklı işaret yoksa ve geçit sadece taşıt trafiği ışıklı işareti veya yetkili kişi tarafından yönetiliyorsa, geçecekleri doğrultu açıldıktan sonra taşıt yoluna girmek, Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak, zorundadırlar. Ancak, yüz metre kadar mesafede yaya geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir engel teşkil etmemek şartı ile ve yolu kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler.

Kara yolunda uygunsuz davranışlarda bulunmak;

Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları yasaktır.

Hayvanla çekilen, elle sürülen araçları sürenler ile hayvan sürücülerine ait kurallar;

*Yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda, taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında hayvan bulundurmak, kara yollarının yasaklanmamış, kesimlerinde ise hayvanla çekilen veya elle sürülen araçları, hayvanları, hayvan sürücülerini ve binek hayvanlarını trafik kurallarına uymadan sürmek ve bunları sürme yeteneğinden yoksun kimselerin yönetimine vermek veya başıboş bırakmak yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayanlar  para cezası ile cezalandırılırlar. Ancak, başı boş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek trafik kazasına sebebiyet veren faile üç ay hafif hapis cezası uygulanır. Taşıt yolunu kullanmak zorunda olan hayvan, sürü ve kümelerini sevk ve idare edenler, yönetmelikte belirtilen usul ve şartlara uymak zorundadırlar.

Yarış ve koşulara ait kurallar:

Yarış ve koşularda trafik güvenliği bakımından aşağıdaki kurallar uygulanır. *Bir il sınırı içindeki kara yolları üzerinde yapılacak yarış ve koşular için o ilin valiliğinden, *Birden fazla il sınırları içindeki şehirler arası kara yolları üzerinde yapılacak milli ve milletlerarası yarış ve koşular için İçişleri Bakanlığı’ndan izin alınması zorunludur. Bu izin verilirken Bayındırlık Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır. İzinsiz yapılan yarış ve koşular görevlilerce derhal durdurulur. Yarış ve koşularda trafik güvenliği yönünden uygulanacak usul ve şartlar yönetmelikte gösterilir.

TEMEL YAYA KURALLARI;

*Yayalar daima kaldırımdan yürümelidir

*Yaya kaldırımı yoksa yolun solundan yürünmelidir

*Trafik polislerinin uyarılarına, işaretlerine uyulmalıdır.

*Trafik lambalarının olduğu yerlerde yeşil ışık yanmadan, yol bomboş olsa bile geçilmemelidir.

*Lamba ve trafik polisi yoksa önce sola, sonra sağa, tekrar sola baktıktan sonra yol uygunsa karşıya geçilmelidir.

*Duran taşıtın önünden, arkasından geçilmemelidir, zorunluluk hallerinde dikkatli olunmalıdır.

*İyice durmadan otobüs, minibüs, taksi gibi taşıtlardan inmemelidir.

* Hareket etmiş bir taşıta binmeye çalışılmamalıdır. *Taşıtlara hiçbir şekilde tutunulmamalıdır.

*Taşıtlarda kapıya yaslanmamalı, pencere ve kapılardan eller, kollar, başlar çıkarılmamalıdır

* Taşıttan inince hemen koşmamalı, indiğimiz taşıt uzaklaşmadan karşıya geçilmemelidir.

*Taşıtlara sırayla binmeli, duran taşıtlardan da sırayla inilmelidir.

Araç kullanma işi, Sizi olduğu kadar çevrenizdekileri de ilgilendiren ve birçok çevre şartıyla alakalı bir iştir. Basit gibi görünür ama zorluklarla dolu bir süreçtir. Biraz kişisel becerilerimizi geliştirmekle de alakalıdır. Amacımız kişinin araç kullanma konusundaki eksiklerini tamamlayıp başarılı bir sürücü olmasını sağlamaktır...

İletişim